कार्यक्रम तालिका

समय                      आईतवार                    सोमवार                   मंगलवार             वुधवार         

४ः५५–५ः०० स्टेशन शुभारम्भ     स्टेशन शुभारम्भ       स्टेशन शुभारम्भ      स्टेशन शुभारम्भ    

५ः००–६ः००  श्रीमद्भागवत             आध्यात्म ज्योति     भजन  श्रीमद्भागवत    भजन 

६ः००–६ः३०  साझा खवर             साझा खवर                साझा खवर               साझा खवर 

 ६ः३०–७ः०० हजुरको विहानी      हजुरको विहानी        हजुरको विहानी      हजुरको विहानी

७ः००–७ः१५  रेडियो नेपाल स     रेडियो नेपाल स   रेडियो नेपाल स   रेडियो नेपाल स   

 ७ः१५–७ः३० बिभिन्न गीतहरु     बिभिन्न गीतहरु     बिभिन्न गीतहरु    बिभिन्न गीतहरु     

७ः३०–८ः००   अशल शासन कार्यक्रम   साझा आवाज  हाम्रो सहकारी       अवको विहानी 

८ः००–९ः०० नेपाल चौतारी      नेपालीको अभियान  नया संविधान   

९ः००–९ः३०  हजुरको समाचार   हजुरको समाचार     हजुरको समाचार     हजुरको समाचार 

९ः३०–१०ः००  बिभिन्न गीतहरु   बिभिन्न गीतहरु   बिभिन्न गीतहरु     बिभिन्न गीतहरु    

१०ः००–११ः०० लोक कोशेली       लोक कोशेली         लोक कोशेली             लोक कोशेली  

११ः००–११ः१० हजुरको खवर    हजुरको खवर        हजुरको खवर              हजुरको खवर

११ः००–१२ः००टप अफ दि पप   टप अफ दि पप  टप अफ दि पप     टप अफ दि पप    

१२ःः००–१२ःः१० नेपाल खवर   नेपाल खवर       नेपाल खवर             नेपाल खवर   

१२ः१०–१ः०० चलचित्रकागीत         सिनेसौगात         चलचित्रका गीत     चलचित्रका गीत   

१ः००–२ः०० हिन्दी गीत                हिन्दी गीत            हिन्दी गीत             हिन्दी चलचित्रका

२ः००–२ः१५ हजुरको खवर         हजुरको खवर          हजुरको खवर          हजुरको खवर 

२ः१०–३ः०० गृर्हवाटिका           गाऊ खाने कथा        लोक पपगीतहरु       समतामुलक समाज  

३ः००–३ः१५ नेपाल खवर         नेपाल खवर             नेपाल खवर             नेपाल खवर  

३ः१५ –४ः०० द म्युजीकल हट विट द म्युजीकल  द म्युजीकल  माछो माछो भ्यागुतो 

४ः०० –४ः१० रामेछाप खवर    रामेछाप खवर          रामेछाप खवर          रामेछाप खवर

४ः१०–५ः०० उकाली ओराली     उकाली ओराली      उकाली ओराली      उकाली ओराली    

५ः००–६ः०० वाल कार्यक्रम प्र.विधार्थीको ज.शिक्षकको    शैक्षिक अन्तरक्रिया   वाल कार्यक्रम

६ः००–%E